Veiklos sritys :

Sportinių renginių organizavimas

Kultūrinių renginių organizavimas

Kita, įstatymų nedraudžiama veikla, susijusi su viešosios įstaigos tikslų pasiekimu.

Veiklos rūšys : nuosavo arba nuomojamo turto eksploatavimas (68.20), sporto įrenginių eksploatavimas (93.11), kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90), kita sportinė veikla (93.12), kita pramogų ir poilsio organizacinė veikla (93.29), fizinės gerovės užtikrinimo įstaigų veikla (96.04) ir kitos veiklos rūšys.