Eil.Nr Pareigybės 2018 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv.Pareigybinis atlyginimas, eurais.  
1. Direktorius 1 1060,-  
2. Vyr. buhalterė 1 ***  
3. Rinkodaros skyriaus vadovas 1 ***  
4. Halės administratorius 1 ***  
5.  Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas 1 ***  
6. Administratorė 1 ***  
7. Vyr. rinkodaros specialistė 1 ***  
8. Rinkodaros specialistė 1 ***  
9. Buhalterė-kasininkė 1 ***  
10. Projektų koordinatorė 1 ***  
11. Santechnikas 1 ***  
12. Šaltkalvis-remontininkas/vairuotojas 1 ***  
13. Elektrikas 1 ***  
14. Kiemsargis 1 ***  
15. Renginio paruošėjas, prižiūrėtojas 1 ***  
16. Renginio paruošėjas, prižiūrėtojas 3 ***  
17. Renginio paruošėjas, prižiūrėtojas 1 578,-  
18. Valytoja 1 ***  

***- nėra darbuotojo raštiško sutikimo

2017 Veiklos ataskaita_1

2017 veiklos ataskaita

2017 veiklos planas

2018-2019 strateginis veiklos planas

2017m_VADOVO VEIKLOS ATASKAITA_skaidres Priedas Nr 1 Priedas Nr 2 Priedas Nr 3 Priedas Nr 4

2017 metu vadovo veiklos ataskaita